P R O G R A M de prevenire a genocidului din România

În urmă cu 23 de ani, mai precis pe 11 martie 1989, atunci când România își trăia ultimele clipe ale tiraniei comuniste orchestată de Ceaușescu și acoliții săi, un grup de șase veterani ai PCR – cu toții vechi activiști ai partidului unic încă din perioada ilegalității – a semnat o scrisoare deschisă adresată “marelui conducător”.
Documentul, citit la acea dată la Radio Europa Liberă și BBC, și semnat de Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Constantin Pârvulescu, Ion Răceanu, Gheorghe Apostol și Silviu Brucan s-a dovedit a fi, ulterior, un document cu mare valoare istorică. Nu o să insist pe temele abordate atunci – privarea populației de alimente, căldură, energie electrică, transport dubios, violarea corespondenței, telefoane ascultate, pierderea “Clauzei națiunii celei mai favorizate”, etc, etc – ci doar încerc să vă fac să retrăiți atrocitățile acelei perioade… Atunci când cei 6 propuneau soluții pentru ieșirea din marasm…
În această perioadă, după mai bine de două decenii, scriitorul Pavel Coruț, un alt beneficiar al vremurilor trecute – a fost ales în 1985 șef Birou Contrainformații în Direcția Contrainformații Militare – vrea să arate criza economică în care se găsește România mileniului III. Mai mult, după modelul înaintașilor săi semnatari ai scrisorii adresată lui Ceaușescu, scriitorul lansează mai multe direcții prin care crede că țara sa ar putea ieși definitiv din criză!
Cum libertatea presei a căpătat statut special și cum Pavel Coruț ne îndeamnă pe toți confrații într-ale mass-media să sprijinim acțiunea sa de informare a întregului popor, chiar mă grăbesc să o fac. Nu de alta dar, lecturând cu atenție cele 50 de puncte ale proiectului propus spre analiză întregii nații, puteți observa multe – chiar foarte multe! – idei cu care fiecare dintre noi suntem pe deplin de acord! Și, atunci, ce ne mai împiedică să le transpunem în practică? Sau, mai bine spus, cine? Din fericire, la 4 ani, chiar avem o mică șansă! Să o mai ratăm? Încă odată?

Profunda criză economică din România a fost provocată de corupția și incompetența liderilor politico-administrativi, economici și religioși din perioada dictaturii ceaușiste (1980-1989) și ai perioadei de tranziție (1989-2010). Națiunea română a avut posibilitatea unui trai prosper, pe baza activității creatoare, într-o economie organizată modern și eficientă. În perioada socialistă, produceam și exportam de la ac la avion de luptă, aveam un sistem de învățământ performant, o protecție socială satisfăcătoare, o populație morală, educată în cultul muncii și al cinstei, un sistem rentabil de relații economice externe cu mai mult de 100 de state. Momentul decembrie 1989 a găsit România fără nicio datorie externă și cu o rezervă bănească de 4,5 miliarde dolari SUA, 1,6 miliarde ruble transferabile, sute de miliarde de lei puternici, adunați în fonduri speciale (PCR, UTC, ODUS, asociațiile femeilor, pionerilor, șoimilor patriei, Armată, Ministerul de Interne și alte ministere, etc). Totodată, a găsit economia românească în plină funcțiune, cu mai mult de 70% din obiective modernizate, cu mai mult de un milion de specialiști cu studii superioare și postliceale, cu un sistem eficient de achiziții și export, cu un număr ridicat de persoane implicate direct în sfera productivă și un număr redus de pensionari.

Liderii politico-economici, administrativi și religioși de după decembrie 1989 au distrus economia românească, au înstrăinat cele mai rentabile ramuri și obiective economice, au proletarizat în masă populația românească
proprietară a avuției naționale furate, au redus drastic proprietatea națională în favoarea unor firme străine, au scăzut cumplit sfera creatorilor direcți, concomitent cu creșterea volumului de populație inactivă, au dus statul român în poziția de semi-colonie falimentară.
În prezent, vinovații de această situație disperată vor să iasă din criză prin sacrificarea maselor largi de copii, studenți, personal bugetar, pensionari și mici întreprinzători români. În compensație, clientela lor politico-economică și religioasă se va îmbuiba în continuare din munca și sacrificiile noastre.
Reducerea veniturilor populației cu 25%, respectiv 15% a afectat milioane de cetățeni români aflați deja la
limita inferioară a suportabilității, provocând un genocid de amploare, prin subnutriție, malnutriție, lipsă de asistență medicală, lipsa facilităților necesare unui trai modern (gaze, apă caldă și rece, energie electrică, servicii telefonice etc).

Noi, Frăția Creatorilor, ne opunem ferm programului de genocid dictat de FMI și propunem ieșirea din criză prin folosirea altor surse aflate la îndemâna guvernaților. Ca regulă generală, fiecărui cetățean activ ori fost activ (pensionar) îi sunt necesari cel puțin o mie de lei noi pe lună pentru a supraviețui. Nimeni nu are dreptul să scadă veniturile cetățenilor sub această limită, decât în cazuri bine justificate, cum ar fi alcoolicii, leneșii, cei care au refuzat ori refuză să muncească etc. Liderii politico-administrativi pot colecta fondurile bugetare necesare ieșirii din criză din următoarele direcții:

1) Anularea subvențiilor acordate asociațiilor cu orice profil, cu excepția celor strict necesare supraviețuirii națiunii române. Exemple de asociații cărora li se pot anula subvențiile, fără a fi afectat vreun cetățean onest: UDMR, asociațiile minorităților naționale, asociațiile editorilor, uniunile de creație (acestea trăiesc din propriile creații), asociațiile pentru protecția animalelor. Suntem în poziția disperată de a proteja mai întâi viața oamenilor, apoi, cea a animalelor. E incorect să cheltuim cu întreținerea unui câine vagabond mai mult decât pentru un pensionar sau pentru un handicapat.
2) Anularea salarizării mascate a clerului de toate confesiunile, deoarece propagandiștii religioși (preoți, rabini, muftii etc.) sunt prestatori de servicii religioase plătite de populație, nu angajați de stat. În prezent, clerul de toate confesiunile este ”ajutat” de stat cu sume lunare incredibil de mari, ca de exemplu patriarhul BOR – 83 de milioane lei vechi, șefi de cult (rabin șef, muftiu etc.)- 76 de milioane, episcop – 66 de milioane, episcop vicar – 63,5 milioane etc. Avem de a face cu indivizi care primesc gratis masă, casă, transport, haine etc. și nu au nici un fel de obligații familiale. La ce le trebuie acești bani smulși de la gura săracului muribund ?
3) Anularea tuturor subvențiilor, donațiilor și retrocedărilor făcute către cultele religioase în ultimii 19 ani și restituirea sumelor către bugetul de stat. Imobilele recuperate în urma anulării actelor de donație ori de restituire să intre în proprietatea națională și să primească destinație economică, umanitară sau culturală modernă.
4) Desființarea tuturor posturilor de profesori de religie și dirijarea banilor astfel obținuți către Ministerul Educației și Invățământului, cu scopul de a salva alte posturi de profesori de științe strict necesare cultivării tinerii generații 9astronomie, științe naturale și exacte etc.). Religia să fie predată după model american: în
mod benevol, în școli de duminică, în familie sau la biserici.
5) Secularizarea averilor cultelor și sectelor religioase care nu folosesc practicării ritualurilor ori sunt contrare dogmei lor de baza (Nu adunați averi pe Pământ, ci în Cer!), după modelul aplicat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În prezent, cultele și sectele religioase sunt mai bogate decât statul român, iar averea lor de zeci de miliarde de euro a fost acumulată în mare parte din donații, subvenții și retrocedări făcute din bugetul de stat. De exemplu, fosta senatoare Simona Marinescu a făcut donații de miliarde de lei din fondul de pensii unor culte din județul Buzău, pentru a fi ajutată în alegeri (caz documentat de presa scrisă!). Banii obținuți astfel să fie dirijați către fondul de pensii, iar imobilele să fie folosite în scopuri umanitare (cămine, azile, școli speciale etc.)
6) Impozitatea veniturilor și averilor cultelor religioase la fel ca la orice altă societate economică. Cultele religioase realizează venituri imense din mai multe categorii de activități economice: ritualuri, taxe de cult, servicii turistice (pensiuni, hoteluri etc), servicii de editură, artizanat, activități agro-industriale, ”sfințirea” unor
mobile și imobile, comerț cu obiecte de cult sau cu iluzii (moaște, brâul ”maicii domnului” etc). Națiunea care a fabricat religia judeo-creștină, grecii, impozitează veniturile religioase cu 20%.
7) Restituirea tuturor sumelor donate de către Guvern și diverse ministere pentru construirea ”catedralei mântuirii neamului” și a altor lăcașe de cult judeocreștin. Folosirea acestor sume pentru salarizarea bugetarilor aflați în pericol de reducere a veniturilor. Neamul românesc nu se va mântui cu șandramale mistice și ritualuri sălbatice, judeo-creștine sau de alt fel. Neamul românesc va ieși din criză prin cunoaștere științifică, creație utilă, comportare morală și deplină solidaritate socială. Patriarhia BOR sfidează întreaga națiune săracă, refuzând să înceteze construcțiile faraonice și inutile. Până când vom mai răbda acest parazitism religios
sfidător?
8) Desfiiințarea CNSAS și dirijarea sumelor astfel obținute pentru salarizarea serviciilor secrete. CNSAS s-a înființat în urma diversiunii ”securiști-teoriști”, din decembrie 1989, iar obiectul său de activitate a fost desființat prin verificările făcute de mass media, Procuratură și Justiție. După 20 de ani de la desființarea Securității Române, e inutil să mai discutăm ce a făcut și cum a lucrat. Procuratura n-a reținut o singură acuzație împotriva unui singur securist.
9) Desființarea Institutului pentru studierea crimelor comunismului, deoarece fostele crime și abuzuri ale regimului de ocupație sovietic nu pot fi puse în sarcina socialismului românesc și dirijarea sumelor astfel obținute către pensii și alocații. Din multe puncte de vedere, socialismul românesc, de după 1964, a fost mult mai uman decât actuala societate capitalist-sălbatică. De pildă, speranța de viață din socialism era cu 10 ani mai mare, nu exista șomaj, fiecare om primea o locuință ieftină, leul era stabil, pensiile erau satisfăcătoare, ordinea și liniștea socială erau asigurate de bună voie (nu prin coerciție), serviciile medicale erau gratuite etc.
10) Desființarea Institutului Cultural Român și transferarea bugetului acestuia la Ministerul Afacerilor Externe, minister care poate îndeplini mai bine sarcinile de promovare a culturii românești peste hotare.
11) Reînființarea Ministerului Comerțului Exterior și a oficiilor județene de comerț exterior, prin care micii întreprinzători români să-și poată derula toate activitățile de export: informare de pe piețe externe, reclamă și promovarea pe piețe externe, efectuarea exporturilor și încasarea sumelor cuvenite.
12) Adoptarea legii pentru confiscarea averilor dobândite ilicit, în regim de urgență și aplicarea ei imediată. Sumele confiscate de la infractorii din această categorie să fie folosite pentru investiții economice de stat, precum și pentru plata normală a lucrătorilor din domeniile care concură la aplicarea legii: ofițeri de informații și poliție, procurori, judecători.
13) Anularea tuturor scutirilor de impozite și alte taxe acordate de guvernanții corupți, în ultimii 19 ani și recuperarea sumelor datorate, de la debitori și de la guvernanții corupți. Folosirea acestor sume pentru stimularea economiei naționale (investiții, promovare, instruirea creatorilor etc). La o simplă estimare, e vorba de minim 20 de miliarde de euro. De pildă, numai firma Erickson a fost scutită de Mugur Isărescu, în scurta perioadă cât a fost premier, de suma de 800 de milioane de dolari. Cu o sumă identică a fost scutit ROMPETROL, de către fostul premier Adrian Năstase. Dacă guvernanții corupți n-ar fi aplicat politica scutirilor, România nu ajungea datoare!
14) Anularea tuturor reeșalonărilor de plată a taxelor datorate bugetului de stat și colectarea de urgență a sumelor datorate de marii debitori. Extinderea executării silite asupra averilor deținute de liderii prezenți sau din trecut ai firmelor falimentare.
15) Serviciile secrete, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției să întreprindă toate măsurile specifice pentru identificarea și recuperarea imenselor sume scoase din țară de infractorii de tranziție.
16) Declanșarea urmăririi penale, concomitent cu sechestrarea tuturor bunurilor, asupra liderilor politico-economici și administrativi care au privatizat fraudulos obiective economice rentabile, cum ar fi ROMTELECOM, Petrotub, IMGB, Sampanie-Simleul Silvaniei, CCCF (pendinte de CFR), combinatele siderurgice, rețelele de
distribuire a gazelor naturale și a energiei electrice etc. Aceste obiective și multe altele erau rentabile,
alimentau bugetul de stat cu sume imense și asigurau multe locuri de muncă, fapt pentru care privatizarea lor nu a fost justificată de criterii economice, ci motivată de acte de corupție.
17) Sistarea importurilor de armament și tehnică de luptă pe termen de 5 ani, deoarece produsele din această categorie sunt vechi, nu ne trebuie neapărat și nu servesc la apărarea țării.
18) Retragerea trupelor române din Irak și Afganistan, cum au procedat națiuni europene mai evoluate și încetarea cheltuielilor în valută cu întreținerea lor. Națiunea română, ca și cea americană, nu are nici un fel de interese în aceste două țări. Un mic grup de interese din SUA întreţine aceste focare de război, contrar dreptului internaţional şi rezoluţiilor Consiliului de Securitate.
19) Reducerea cheltuielelor Parlamentului cu 70%, prin aplicarea următoarelor măsuri de bun simţ:
a) Reducerea numărului de parlamentari la 180, câte unul la 100.000 de electori
b) Reducerea personalului auxiliar al unui parlamentar la un consilier, o secretară și un şofer (care poate şi lipsi, dacă parlamentarul îşi conduce singur autoturismul].
c) Mutarea Parlamentului într-o clădire mai mică şi închirierea Palatului Poporului unor mari firme şi ambasade străine.
d) Desfiinţarea posturilor de deputaţi ai minorităţilor, deoarece aceştia sunt aleşi prin abuz şi discriminare, în numele unui mic număr de electori.
e) Reducerea cheltuielilor adminstrative şi de reprezentare a fiecărui parlamentar la strictul necesar îndeplinirii funcţiei (mobilier, aparatură electronică, autoturisme, diurne, birouri teritoriale, etc).
20) Legalizarea transformării pedepsei cu închisoarea, pentru anumite infracţiuni,cu plata unor mari sume de bani. De pildă, pentru o vătămarea din culpă, în loc de 3 ani închisoare, să se poată plăti o sumă de 200 de lei (chiar şi mai mult) pentru fiecare zi de închisoare. Sistemul a fost aplicat în socialism şi a adus mari venituri la stat.
21) Legalizarea şi impozitarea prostituţiei, după modelul din ţările vest-europene. Prostituţia este naturală şi nu încalcă nici o lege divină, cum o încalcă homosexualitatea deja legalizată sub guvernarea creştin democrată. Legalizarea ei previne răspândirea bolilor venerice, violurile şi veniturile ilicite ale proxeneţilor. O prostituată de lux câştigă circa 4000 de lei pe zi (1000 de euro). Impozitele din această sursă ar trebui să meargă la Ministerul Sănătăţii.
22) Înăsprirea pedepselor pentru infracţiunile economice, începând de la mită, trafic de influenţă etc. Aplicarea
în toate cazurile de astfel de infracţiuni a pedepsei confiscării totale sau parţiale a averii.
23) Impozitarea progresivă şi severă a proprietarilor mai multor locuinţe şi a gradului de lux al fiecăreia, încât să se ajungă la lichidarea speculei cu spaţiul locativ şi la renunţarea la imobile supradimensionate şi ultraluxoase.
24) Gospodărirea judicioasă a pământului naţional, pe baza unui plan unic, din care să nu lipsească următoarele elemente:
a) Precizarea în Constituţie a faptului că pământul constituie avere naţională de importanţă vitală aflată într- una din următoarele forme de proprietate: de stat, mixtă şi particulară.
b) Interzicerea prin lege a înstrăinării pământului românesc către cetăţeni străini, cu excepţia celor din ţări ale
Uniunii Europene.
c) Legiferarea donaţiilor benevole a terenurilor nelucrate, de către proprietarii neinteresaţi de ele, către stat sau către instituţii ştiinţifice de profil (staţiuni de cercetări, academii agricole et). Interzicerea prin lege a donaţiilor de terenuri către culte şi secte religioase, deoarece acestea nu au voie să deţină averi, conform
propriilor dogme.
d) Reînfiinţarea fermelor şi staţiunilor de cercetare de stat cu profil agricol şi horticol, pe terenurile recuperate de naţiune de la culte şi secte religioase, de la donatori şi de la persoanele cărora li se naţionalizează terenurile, conform legii.
e) Legiferarea naţionalizării terenurilor nelucrate mai mult de doi ani, cu o minimă despăgubire către fostul proprietar. Eventual, despăgubirea poate fi acordată şi în acţiuni la fermele de stat.
f) Renunţarea la culturile tradiţionale nerentabile şi abordarea în culturi a celor mai rentabile plante, pomi şi arbuşti fructiferi, struguri de masă, legume şi zarzavaturi, plante medicinale, flori, plante exotice (kiwi, curmali chinezeşti, bananieri nordici, măslini adaptaţi, actinide, alune de pământ etc). Cerealele tradiţionale să fie cultivate numai în zone întinse, cu posibilităţi de mecanizare şi irigare.
g) Refacerea sistemului naţional de irigaţii, ca proprietate de stat, după modelul egiptean. Astfel, fiecare comunitate va primi apă la preţuri modice, de stat.
h) Legiferarea confiscării averilor indivizilor care au defrişat livezi, vii şi păduri, cu scop de speculă.
i) Reînfiinţarea sistemului naţional de achiziţii şi export produse agricole şi agroindustriale, dintre cele cerute
intens de pieţele externe (legume ecologice, fructe cultivate şi de pădure, ciuperci, etc].
j) Împroprietărirea tinerilor şi pensionarilor apţi de muncă, la cerere, cu minim un hectar de teren cultivabil, cu scopul de a crea microferme rentabile, în domeniile cele mai profitabile – legume, flori, fructe de pădure şi cultivate, struguri de masă etc.
25) Impozitarea severă a importurilor de lux – yahturi, autoturisme mai scumpe de 20.000 euro, elicoptere,
bijuterii etc.
26) Încetarea subvenţionării mascate a vânzătorilor de autoturisme prin programul RABLA.
27) Introducerea unei taxe de 50.000 de euro pentru acordarea cetăţeniei. Astfel, nu vom mai aduna toţi săracii din ţările în curs de dezvoltare, pe care să-i întreţinem noi, din bugetul deja anemiat.
28) Aplicarea unor impozite şi taxe severe persoanelor care practică profesii retrograde, cum ar fi astrologi,
vrăjitori, ghicitori etc, precum şi bioenergoterapeuţilor de orice fel. De regulă, indivizii din aceste categorii nu-şi declară corect veniturile (ca şi preoţii), sustrăgându-se impozitării corecte.
29) Dublarea taxelor şi impozitelor pe reclamele comerciale făcute prin orice mijloc: afişe, pliante, anunţuri în presa scrisă, clipuri televizate etc. Firmele care practică reclamă agresivă posedă suficienţi bani pentru a-şi plăti aceste dări.
30) Creşterea substanţială a taxelor pe băuturile alcoolice, deoarece acestea sunt mai periculoase decât ţigările
şi sunt consumate de un număr mai mare de persoane.
31) Sistarea tuturor subvenţiilor pentru orice materie primă sau energie (gaze, electricitate etc) către toate
firmele româneşti şi străine. E anormal să subveţionăm firmele de autoturisme (franceză şi americană), ca un consumator casnic să plătească energia electrică de două ori mai scump decât unul industrial etc.
32) Oficiul Concurenţei şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorului să clarifice cum se face că, deşi
barilul de petrol s-a ieftinit de circa 4 ori, preţurile la produsele petroliere din ţara noastră au crescut. Statul
să legifereze confiscarea sumelor rezultate din această speculă.
33) Oficiul pentru Protecţia Consumatorului să clarifice din ce cauză preţurile la produsele alimentare de bază din România sunt mai mari decât în ţările vesteuropene, în pofida faptului că noi avem salarii de circa 4-8 ori mai mici. Statul să intervină cu o lege care să oblige supermarketurile străine să vândă produsele respective la preţurile din ţările vest-europene sau mai scăzute, în concordanţă cu veniturile noastre mai mici.
34) Adoptarea prin lege a sistemului de impozitare progresivă a averilor şi veniturilor, în aşa fel încât persoanele care au venituri la limita subzisteţei (1000 lei/lună) să fie scutite de impozit, iar prima locuinţă să fie impozitată cu o sumă modestă. Fiecare locuinţă în plus să fie impozitată cu minim 50% mai mult, în mod progresiv, descurajând specula imobiliară. Veniturile din orice sursă să fie impozitate progresiv, de la 5% şi până la 70%. De pildă, la un venit între 1000 şi 2000 de lei/lună să se aplice un impozit de 5%, între 2000 şi 5.000 lei/lună – 10%, între 5.000 şi 8.ooo – 15%, … peste un milion /lună – 70%.
35) În mod normal, reducerea de salarii, pensii, alocaţii etc. ar trebui interzisă prin lege, deoarece afectează nivelul de trai al unei populaţii nevinovate de greşelile şi corupţia guvernanţilor. Dacă am ajuns în situaţia de a face astfel de curbe de sacrificiu, atunci ele trebuie să se bazeze pe principiul că fiecare cetățean pierde din venituri nu o cotă unică, ci proporţuional cu averea şi veniturile sale. Cei care trăiesc la limita subzistenţei, de 1.000 lei/lună, nu trebuie să fie afectaţi de nicio scădere de salariu sau de pensie. Salariile şi pensiile mici să fie
reduse cu o cotă mai mică, să zicem de 5%. Cele mai mari, cu mai mult, respectiv cu 10%, 15%, 20%….40%. Astfel, vom aplica în practică principiile de justiţie şi solidaritate socială. Cotele unice favorizează bogaţii şi defavorizează săracii, polarizând societatea în mod periculos şi sacrificând inuman vieţile unor semeni.
36) Veniturile din amenzi trebuie să crească substanţial, deoarece avem o naţiune cam dezordonată, indisciplinată, cu o comportare cam necivilizată. Aceste amenzi ar trebui să se facă venituri la primării, salvând de la şomerizare unii salariaţi, precum şi la Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu aceleaşi efecte (prevenirea reducerii soldei). Vă dau numai câteva exemple de amenzi care ar trebui legiferate ori mărite: amenzi pentru murdărirea spaţiului public, amenzi pentru tulburarea liniştii publice, amenzi pentru folosirea unor expresii triviale în public, amenzi pentru încălcarea normelor de comportare civilizată în mijloacele de transport în comun, amenzi pentru deţinere ilegală de arme albe ori de foc, amenzi pentru circulaţia pe stradă în stare de ebrietate, amenzi pentru încălcarea regulilor auto şi pietonale (depăşirea vitezei, consumul de alcool, parcarea neregulamentară, trecerea pe culoarea roşie etc), amenzi pentru afectarea spaţiului verde, amenzi pentru maltratarea minorilor şi femeilor, amenzi pentru afectarea arborilor şi pomilor din spaţiul public).
37) În mod tradiţional, sfatul obştii româneşti n-a fost plătit, ci o îndatorire de onoare a gospodarilor care voiau să se sfătuiască cu primarul în probleme de interes general. Politrucii de după 1989 au introdus consilierii plătiţi, de la primării comunale şi până la judeţe, cu scopul de a-şi crea clientelă politică pe care să se bazeze în alegeri şi în tot soiul de învârteli necurate (inginerii financiare, adică corupţie). Desigur, această imensă armată
de consilieri este plătită din bani publici, smulşi de la contribuabili. Eu propun anularea tuturor indemnizaţiilor de consilieri, de la comună şi până la judeţ. Banii economisiţi astfel pot fi folosiţi în investiţii cu caracter economic în localităţile patriei (deci, noi locuri de muncă, în ateliere şi fabrici locale). În plus, această măsură ar destrăma mafia politico-economică teritorială, făcând cale liberă unor politicieni serioşi, competenţi şi oneşti.
38) Naţiunea noastră trăieşte un paradox dureros, persoane care au muncit 30-40 de ani primesc o pensie de
7-800 de lei pe lună, iar pentru întreţinerea unui infractor condamnat la închisoare consumăm circa 2.500 de lei pe lună. E corect? Vă propun să închidem urechile la toate insinuările palavragiiilor care se prefac că apără drepturile omului şi să legiferăm din nou munca forţată, de 10-12 ore pe zi. Numai astfel infractorii vor simţi că sunt pedepsiţi şi îşi vor plăti întreţinerea. Ei pot lucra în ferme agricole şi zootehnice, în ateliere de tâmplărie (mobilă sculptată şi curabată), la drumuri şi şosele, în ateliere de artizanat şi feronerie etc). Sumele rezultate din astfel de activităţi să fie făcute venit la Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru susţinerea unor pensii şi salarii decente.
39) În perioada socialistă, am avut cei mai buni constructori de şosele, poduri, tunele şi baraje din lume, fapt
pentru care eram solicitaţi în multe ţări străine, inclusiv dintre cele puternic dezvoltate (RFG, de pildă). Propun să reînfiinţăm aceste firme de stat, cu foştii specialişti şi cu tineri calificaţi la locul de muncă, eliminând din şantierele româneşti firmele străine spoliatoare, alese de guvernanţi corupţi. Astfel,vom crea locuri de muncă pentru români, vom reduce şomajul şi vom face economii, deoarece românii din domeniu lucrează mai ieftin şi mai bine.
40) Majoritatea ”investitorilor” străini nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contractele de privatizare şi, deci, aceste privatizări sunt anulabile. Propun ca toate privatizările frauduloase sau în care nu s-au respectat obligaţiile asumate să fie anulate prin Justiţie, iar obiectivele economice respective să fie trecute în proprietatea
naţiunii administrată prin stat. Prioritate ar trebui să aibă ROMTELECOM, Combinatul siderurgic Galaţi, Petrotub Roman, reţelele de distribuire a gazelor, energiei electrice şi apei, Combinatul de alumină Slatina… Rog specialiştii în economie să facă urgent o listă completă a obiectivelor economice privatizate fraudulos ori în care nu s-au respectat condițiile de privatizare şi s-o înainteze Guvernului, pentru a se acţiona în Justiţie !
41) Analiştii economici au estimat că economia subterană manevrează circa 10 miliarde de euro în fiecare an, lucru ce afectează fiecare cetăţean onest. În ţările vest-europene, denunţarea infracţiunilor de orice fel, inclusiv a muncii la negru şi a evaziunii fiscale, este considerată o îndatorire patriotică. La noi în ţară, infractorii din lumea interlopă, susţinuţi de cei din ”lumea bună”, au implimentat părerea eronată că astfel de denunţuri sunt turnătorii nedemne. Trebuie să schimbăm această mentalitate infracţională care a pătruns până şi în mass media, determinând fiecare persoană care obţine venituri să-şi plătească în mod corect impozitele şi taxele. Propun ca în subordinea ANI să funcţioneze vaste comitete de cetăţeni oneşti, organizate teritorial, care să semnaleze toate cazurile de muncă la negru, evaziune fiscală, contrabandă etc. Această activitate, făcută în
colectiv, de comitete de cetăţeni, mai ales pensionari, nu mai poate fi denigrată ca ciripeală, turnătorie ori în alt mod.
42) Mulţi potenţiali producători de fructe, struguri de masă, legume, flori, ciuperci etc. nu se apucă de muncă, deoarece nu au garanţia că vor putea vinde produsele. Propun ca statul, prin Ministerul Agriculturii şi primăriile locale să organizeze un sistem coerent de pieţe ţărăneşti, aliniat de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră, precum şi propriile firme de achiziţii-prelucrare a produselor agricole (parteneriat stat-privat). Astfel, câteva sute de mii de persoane vor fi atrase în sfera productivă directă, inclusiv din rândul pensionarilor activi, şomerilor, asistaţilor sociali şi tinerilor aflaţi în perspectivă de şomaj. Alături de ei, vor prospera alte sute de mii de persoane care vor asigura comerţul, producerea de ambalaje, transportul, prelucrarea etc. Creşterea numărului de creatori direcţi va asigura venituri sporite la buget, astfel că nu va mai fi nevoie să se aplice diminuări la salarii şi pensii.
43) Cel puţin o treime dintre cei 5,7 milioane de pensionari îşi pot prelungi viaţa activă şi sănătoasă, practicând activităţi utile, ca pasiuni aducătoare de venituri. Exemple de astfel de activităţi: pomicultură, legumicultură, floricultură, apicultură, avicultură, artizanat, mecanică auto, confecţionare mobilier sculptat şi pictat, piscicultură, sericicultură, prelucrarea ceramicii, pictură, sculptură etc. Statul ar putea impulsiona pensionarii activi să se apuce de munci concrete, prin măsuri specifice, cum ar fi: scutirea de impozite ori aplicarea unor impozite reduse, oferirea de terenuri în concesiune şi de spaţii de producţie cu chirie mică, asistenţă de specialitate etc.
44) Majoritatea cetăţenilor se întreabă cine şi cum controlează salariile şi sporurile imense încasate de lideri economici din Banca Naţională, Ministerul Finanţelor, ANAF şi regii naţionale. Specialiştii estimează că numai revenirea la plăţi normale în aceste sectoare ar aduce la buget câteva zeci de milioane de lei noi. Guvernul trebuie să găsească soluţia de a intra în legalitate şi aceşti ”haiduci” care se cred stat în stat şi fac ce le trece prin cap cu banii întregii naţiuni.
45) Persoanele cu pregătire modestă şi fără ”pile” nu reuşesc să acceseze fonduri europene, în ciuda faptului că le merită şi le-ar fructifica în mod superior, pomicultori, apicultori, legumicultori, artizani, prelucrători de fructe de pădure, cultivatori de ciuperci etc. Propun ca direcţiile agricole judeţene să întocmească gratuit
dosarele de accesare fonduri europene pentru aceste categorii defavorizate.
46) Posturile de radio şi de televiziune naţionale au scheme de personal supraîncărcate şi plătesc prea mult
anumite categorii de persoane, comparativ cu munca prestată. Propun să fie redimensionate schemele de încadrare cu personal şi schemele de salarizare din aceste instituţii. De asemenea, în spiritul pieţei libere, propun să nu ni se mai ia bani ca abonament radio şi tv., în factura de energie electrică, nici la persoane fizice, nici la cele juridice. Fiecare post să trăiască din munca lui. Aceasta înseamnă şi încetarea subvenţionării lor de la bugetul de stat.
47) Propun să se facă economii valutare prin reducerea personalului diplomatic din ţări în care nu avem interese economice, prin reducerea salariilor mai mari de 3.000 de euro, prin reducerea diurnelor de deplasare ale parlamentarilor, prin reducerea drepturilor de autor plătite unor cetăţeni străini, prin limitarea sumei în valută pe care un turist are dreptul s-o scoată din ţară la o deplasare… Specialiştii pot găsi şi alte căi de reducere a cheltuielilor valutare.
48) De 19 ani, populaţia română este instigată la consumism, prin reclame agresive şi manipulatoare, astfel
că a ajuns să consume şi bunuri şi servicii inutile sau nocive (pornografie, alcool, astrologie, magie, filme violente şi de groază care o afectează mintal etc). Vă propun să declanşăm un larg proces de educare în spiritul economisirii, în familii, şcoli şi mass media. Propun ca ultima noastră bancă, CEC BANK, să-şi extindă agenţiile până în ultima comună, încât să colecteze banii ţinuţi la saltea, să promoveze noi instrumente de economisire pentru copii şi tineri, să educe populaţia în spirit economic corect. Stiţi ce înseamnă circuit economic sănătos? Înseamnă că nici un euro nu iese din ţară, ci circulă între noi, cetăţenii români. Deviza „Consumaţi bunuri şi servicii româneşti pentru a vă îmbogăţi!“ trebuie să devină lege de viaţă pentru toţi cetăţenii români. O deviză similară a fost lansată de Charles de Gaulle, într-o situaţie de criză economică
din Franţa şi este aplicată scrupulos în toate ţările vest-europene. Numai noi, consumatorişti şi cosmopoliţi, consumăm bunuri străine, îmbogățind alte naţiuni şi sărăcind-o pe a noastră. Timp de 19 ani, am trăit din vânzarea obiectivelor economice construite în socialism şi din împrumuturi. Am ajuns în poziţia când
împrumuturile sunt garantate cu fondul forestier, cu teritoriul patriei şi cu viitorul copiilor. Mai rău, ele sunt însoţite de dictate de genocid, de tipul celui primit de la FMI. Trebuie să învăţăm să consumăm mai puţin decât producem şi să economisim crâncen. Trebuie, oameni buni, cetăţeni români de orice etnie.

49) Putem ieşi din criza economică în circa 5 ani, dacă ne mobilizăm ca la război şi mărim numărul creatorilor direcţi de 4-5 ori. În acest scop, trebuie să educăm în cultul muncii şi al cinstei întreaga populaţie, de la copiii de grădiniţă şi până la pensionari. Nu mai putem aştepta pomeni de la nimeni, căci nimeni nu ni le va da. Dacă nu ne mobilizăm decişi la activităţi creatoare de valori consumabile şi exportabile, vom ajunge în poziţia ruşilor din timpul guvernării Elţân, când nu s-au plătit pensii şi salarii mai mult de un an. Noi, Frăţia Creatorilor, am tras de mult timp semnalul de alarmă, arătând că guvernanţii corupţi şi iresponsabili ne conduceau către pieire. Personal, scriu şi instruiesc creatori din 1992, deoarece ştiam exact ce va urma, ca fost ofiţer de informaţii şi contrainformaţii.
50) Anularea subvențiilor anuale și de campanie acordate partidelor politice. Cine dorește să facă politică s-o facă pe bani proprii ori atrași din cotizații și donații.

Aţi înţeles ce trebuie să facem ?
Să ne orientăm copiii către profesii creatoare directe, cum ar fi horticultori, zootehnişti, artizani, meseriaşi etc.
În al doilea rând, să ne reprofilăm noi, la orice vârstă, pe creaţie şi export de bunuri şi valori. În al treilea rând, să impunem guvernanţilor cultul muncii şi al cinstei în relaţiile cu noi, naţiunea – patron. Guvernanţii nu sunt stăpânii noştri, să facă ce doresc din noi. Ei sunt angajaţii noştri, ai naţiunii-patron, să ne conducă către un nivel de trai din ce în ce mai ridicat. Cum şi-au făcut datoria guvernanţii care au scăzut continuu nivelul de trai al populaţiei şi vor să-l scadă până la limita genocidului? Prost! De ce? Deoarece cetăţenii români nu au luat atitudine, nu s-au opus jafului economiei naţionale, nu s-au solidarizat pentru a-şi apăra drepturile. E timpul să renunţaţi la frica de guvernanţi, la laşitate, la indiferenţă, la iresponsabilitate, la lipsa de solidaritate. E timpul să vă uniţi şi să impuneţi guvernanţilor propriul program de ieşire din criză.

Pavel Coruț, scriitor şi patron de editură

P.S. Dragi amici creatori, această schiţă de program trebuie să ajungă la cât mai mulţi cetăţeni români, pentru a fi studiată, dezbătută şi completată de cei interesaţi. Rog fiecare forumist de bună credinţă să transmită acest mesaj, prin toate mijloacele cunoscute (E-mail, link, print, multiplicare etc.) la următoarele categorii de surse de răspândire: sindicate, asociaţii de pensionari, mass media centrală şi locală, asociaţii studenţeşti, asociaţii profesionale, bugetari din diverse sectoare, elevi de liceu, militari de toate armele, poliţişti şi jandarmi, ţărani fermieri, patroni de firme mici şi medii, medici, profesori, muncitori din sistemul de stat şi privat. Materialele printate pot fi afişate în locurile permise de lege, de la primării şi afişaj stradal. Ele pot fi distribuite şi de la om la om, în locuri aglomerate, în blocuri, gări, staţii de metrou, etc. Cei care aveţi rude şi amici în alte localităţi puteţi transmite mesajele electronic sau prin scrisori printate, încât să informăm cât mai multe persoane din întreaga ţară. În mod normal, în circa o săptămână, mesajul nostru ar trebui să ajungă la circa un milion de cetăţeni interesaţi. Această acţiune este şi un examen de seriozitate şi eficienţă al Frăţiei Creatorilor. Vă urez succes !
Eu îmi voi face datoria aşa cum ştiţi, îndeplinind sarcini de simplu membru şi de lider de opinie, prin mass media.


Lasă un comentariu

6 Comentarii.

 1. Nu am inteles sub nicio forma de ce , pe un site dedicat FC Petrolul , a trebuit sa postati acest ” text ” al unui ateu nenorocit . Cateva puncte sunt de bun simt , dar majoritatea sunt niste utopii de frustat . Chiar trebuie sa ne dea lectii tot fostii securisti care traiau cum traiau pe vremea odiosului ? Postand aceasta porcarie , cred ca v-ati descalificat si eu nu va voi mai citi de acum inainte .

 2. Cred ca faceti o confuzie, acest site nefiind deloc unul dedicat FC Petrolul, echipei mele de suflet dedicandu-i doar mai mult spațiu!
  În ceea ce privește textul care va deranjat, intenția pe care am avut-o a fost doar una strict colegială, Coruț făcând apel către mass-media pentru publicarea materialului. Care, să fim serioși, citit cu atenție, are “puncte de bun simț” în mai mult de jumătate din cele 50 de direcții atinse! Dacă fiecare dintre noi ar bifa (faptic!)unele dintre aceste repere, România ar avea o altă perspectivă, o altă credibilitate! Procedând ca dvs. avem, ca de obicei, șansa lui Aldo Moro…
  Cel mai mult însă îmi pare rău de decizia luată! Sper să vă răzgândiți…

  • romeo patrascu

   Am facut astazi un exercitiu si am citit catre 21 persoane diferite acest material . I-am adunat pe toti intro sala si s-au facut comentarii . Tin sa va anunt ca 17 dintre ei au fost indignati , in principal ca un personaj de factura securistului Corut indrazneste sa dea sfaturi , iar in secundar de peste jumatate din cele 50 puncte considerand , ca si mine , ca sunt niste utopii .Ca idee , doar unul era sustinator al actualului regim , toti ceilalti fiind profund nemultumiti de starea actuala a societatii romanesti . Dar toti credem ca doar cu oameni onesti ( greu de gasit , e adevarat ) se poate schimba aceasta stare , nu cu indivizi precum Corut .

   • Vă respect punctul de vedere. Era interesant dacă aveați inspirația să nu le fi spus dinainte oamenilor cine este autorul materialului!

    • romeo patrascu

     Asta asa este , dar nu cred ca s-ar fi schimbat prea mult opinia lor . E interesant sa vezi ca si la tara oamenii au inceput sa inteleaga alfel fenomenul si sa puna pertinent intrebari .
     Oricum , am revenit la sentimente mai bune si v-am citit articolul de azi , cel dinaintea meciului cu Chiajna . Mai bine n-o faceam … pentru ca si eu am simtit la fel inainte de acest meci si , la 3-1 nu puteam gandi ca putem primi o asemenea umilinta . Dar , asta e , victorii la Piatra Neamt si cu Brasov si suntem acolo … Apoi la Sibiu si …

Lasă un comentariu


NOTĂ - Poţi utiliza: HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>